Skip to main content

Ihärdig & konsekvent träning och kosthål

Ihärdig & konsekvent träning och kosthållning

Ihärdighet och konsekvent träning och kosthållning är nyckeln till friskt och starkt kropp! Här kommer inga tips och råd om dieter. Glöm dieter snarare eftersom det ofta är tråkig och vanligen kortsiktig lösning som sällsamt blir en livsstil. Kroppen blir lätt beroende av dieten, och när du sen ändrar dieten så återgår kroppen vanligen till samma gamla kondition som tidigare.… Läs mer...

Legitimerad Personlig Tränare

Legitimerad Personlig Tränare

I Sverige saknas det idag organ eller myndighet som kontrollerar och utfärdar legitimation till Personliga Tränare. Samtidigt ser jag att vården exempelvis har 21 yrkesgrupper som är legitimerade.

Kortfattat så innebär avsaknad legitimering för personliga tränare att vem som helst kan starta upp ett företag, skaffa visitkort och kalla sig personlig tränare.… Läs mer...

Träningsvanor

Träningsvanor

Goda träningsvanor har gjort en enorm skillnad till det bättre i mitt liv. Oavsett genetiska förutsättningar eller ev. talang så känner jag att goda träningsvanor har haft stört påverkan i det långsiktiga livslånga perspektivet.

För mig började det med ryggskada och ischias som triggade igång känsla och behov för smärt- och riskhantering.… Läs mer...