Behöver en bra PT & träningsledare ha PT-certifikat och formell utbildning överhuvudtaget? Social kompetens väger ofta tyngst i valet av en träningsledare.