Beräkning av energibehov och energiutgifter under dygnet

basalmetabolism, energibehov och energiutgifter under ett dygn

Både överskott och underskott av energi är egentligen negativt för prestationen så att känna ens kroppsliga behov är väldigt viktigt.

För att få fram dagligt energibehov beräknar man först kroppslig grundomsättning av energi i vila, sk basalmetabolism (BMR – basalmetabolic rate). Därefter får man ta hänsyn till dygnets olika aktiviteter PAL (se nedan) för att få fram energiutgifter under ett dygn. Därefter kan vi beräkna totala energibehovet under ett dygn genom att multiplicera BMR med PAL.

Basalmetabolism BMR

BMR formel baserad på ålder, kön, kroppsvikt och längd: Harris-Benedict ekvationen.

  • Män: (66+ (13,7 * vikt i kg) + (5 * längd i cm) – (6,8 * ålder i år)
  • Kvinnor: (655 + (9,6 * vikt i kg) + (1,8 * längd i cm) – (4,7 * ålder i år)

PAL – aktivitetsfaktor

energiutgifter under ett dygn

PAL (physical activity level) är aktivitetsfaktor som i kombination med BMR påverkar energibehovet under dagen.

Livsmedelsverket uppskattar PAL hos normalfungerande individ till minst 1,5 enligt näringsrekommendationer (2012).

  • Sängbunden eller sängliggande individ har PAL 1,1 – 1.2,
  • En människa med stillasittande arbete med få tillfällen till förflyttning, samt begränsad fysisk aktivitet under fritiden motsvarar PAL 1,3 – 1,5.
  • Stillasittande arbete med viss förflyttning med ingen eller begränsad fysisk aktivitet på fritiden motsvarar PAL 1,6 – 1,7.
  • Huvudsak stående arbete som t.ex. butiksarbete, lagerarbete och hushållsarbete har PAL 1,8 – 1,9.
  • Tungt kroppsarbete eller mycket intensiva fritidsaktiviteter som träning och tävling har PAL 2,0 – 2,4.

Energiutgifter under ett dygn

Exempel: Niklas är 33år, väger 78,9kg, och är 185cm lång. Arbetar stillasittande på kontor. Han promenerar varje dag en halv kilometer till och från jobbet.

  • BMR = (66+(13,7 * 78,9) + (5 * 185) – (6,8 * 33)) = 1 848 kcal
  • PAL uppskattas till 1,6 baserat på rekommendationer från livsmedelsverket och ovanstående tabell.
  • Dagligt energibehov utan extra fysisk aktivitet beräknas genom att multiplicera BMR * PAL = 1848 * 1,6 = 2957 kcal/dygn