Friskvård på recept kallas även fysisk aktivitet på recept och förkortas som FaR. Fysisk aktivitet på recept kan förskrivas av legitimerad vårdpersonal så som läkare, sjuksköterskor eller sjukgymnaster.

Covid-19 coronavirus information från folkhälsomyndigheten.

Covid-19 (corona) stormen har gjort en del ofrivilligt arbetslösa och med det finns det ännu större behov för att studera och följa hälsoutvecklingen. Det för att förebygga ohälsa och hälsoskillnader till följd av till exempel arbetslöshet och ekonomisk utsatthet, säger Folkhälsomyndigheten.

Det är för tidigt ännu att säga hur covid-19 och andra ev. virusinfektioner kommer att påverka Sveriges folkhälsa på sikt. Ekonomiska och sociala konsekvenser som uppstår i samband med pågående pandemin ökar risken för ökade hälsorisker. God folkhälsa hjälper också i hanteringen av smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten.

Gym för äldre – seniorträning

Senare år har gymkedjor allt mer anpassat verksamheten till bredare målgrupp och genomfört massiva satsningar på äldre klientel. Delvis för att efterfrågan har ökat och målgruppen av 60-åringar och äldre blir allt fler. Förmånligare medlemskapsalternativ och anpassade träningsprogram för pensionärer har också blivit vanligare på gym.

Andelen äldre blir allt större i samhället och det är just denna samhällsgrupp som kan ha störst hälsovinster av träning.

År 2018 var medellivslängden i Sveriges befolkning 82,5 år. Kvinnors medellivslängd var 84,3 år och mäns medellivslängd var 80,8 år, enligt Folkhälsomyndigheten.

Bättre hälsa i form av:

  • Ökad muskelstyrka
  • Minskad benskörhet
  • Minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar
  • Ökad bentäthet
  • Överlag förbättrad fysiska förmåga

Fördelarna med träningen är många. Några av dem är rikare socialt liv och umgänge som vanligen avtar något i pensionsåldern. Allmänna iden är att fysisk aktivitet och träning ska ersätta vissa läkemedel. Det om patienter ”löser in” receptet genom att gå till ett gym och träna.

Friskvård på recept och sociala band

Vägen till gymmet är många. Somliga tränar för att det är kul och ren nöje, andra tränar efter att de har blivit ditskickade av läkare. Somliga som jag börjar träna för att hantera långvarig kronisk smärta.

Fysisk aktivitet på recept FaR (friskvård på recept) har introducerats i Sverige i början av 2000-talet. Det var del av ett större projekt kallat ”Sätt Sverige i rörelse” som sedan har exporterats till flertal andra länder. Visst kan gym erbjuda bra träningsplats men även plats för att skapa nya bekantskap.

Med förändrad friskvårdssyn har svettiga mörka träningslokaler på gym uppgraderats och ersatts av fräscha inkluderande träningsplatser för alla. Tidigare har fokus legat på fria vikter där endast unga starka ansågs tillhöra, och nu har fokuset skiftat till hälsa och välmående. Utbudet av träningspass och redskap har anpassats till bredare kundkrets av äldre.

Träning är ett bra sätt att förhindra sjukdomar som uppstår av allt för passiv livsstil. Om inget annat så kan träning vara bra alternativ och ett sätt att spendera sin lediga tid efter arbetstid oavsett ålder.

Träna med mig

Träna med mig, läs med och anmäl dig här!

Core

Bålstabilitet är viktig för all typ av rörelser och sport och stabiliserar kroppen för att minska skaderisken.

1 timme | 199 sek

Konditionsträning

Kondition brukar jag säga är kroppens förmåga att utföra fysisk aktivitet under viss tid och tillräcklig press så att pulsen ökar och andningen blir häftigare.

1 timme | 299 sek

Styrka

Styrketräning gör kroppen starkare enkelt sagt. Stabiliserar muskulaturen, ökar energiförbränning, minskar kroppsfett och ökar muskelmassa.

1 timme | 199 sek

Läs mer om FaR

1177 – FaR – fysisk aktivitet på recept

Holkhälsoinformation i Sverige – FaR – Fysisk aktivitet på recept