Strävan efter en perfekt kropp är egentligen inte konstigare än strävan efter att vara snabbast cyklist eller bäst fotbollsspelare. Samtidigt är det just gymkulturen som ofta förknippas med ohälsosamma vanor som överträning, extrem kost och ifrågasatta dieter och metoder. Varför?

Det är tydligen enkelt att tillhöra en av de extrema sidorna, antingen riskerar man dö i förtid pga. dålig kosthållning och för lite monition. Eller så är man sjuk på annat sätt och beroende av träning, dieter och kosthållning tills det också blir farligt. För mig medförde träningspaus diskbråck och det ca ett år efter att jag slutat träna, hade mestadels sittande jobb och alldeles för lite motion enligt mig. Mer om det och diskbråck här.

Upptagenhet av dieter och kost kan uppfattas som missbruk och beroendebeteende, eller så kan det ses som en del av träningen och livsstilen. Att byta ut synen på kostvanor från mat till nutrition är nödvändigt steg för att uppnå vissa mål inom gymkulturen. All nutrition som intas i kroppen har följder och av denna anledning är fixering kring kost rationell i sammanhanget.

Visst kan det dock lätt gå överstyr. Det är så nära till hands och marknadsföringen av näring- och kosttillskott och är så intimt kopplat till gymkulturen.

#thisismygym – kolla in mer på Strava.com

#thisismygym
#stockholmcykling
#löpning
#thisismygym

Gymkulturen & jakten på den perfekta kroppen

Det uppstår ibland ett slags konstig missnöjd logik om kroppsbilden som träder fram som otillfredsställelse. Det finns alltid något att åtgärda på kroppen alltid någon del som måste förbättras och målet uppnås förstås aldrig. Forskningen visar också att den här logiken leder till ett kroniskt missnöje med själv och kropp. Berättelsen om hur man blir mer besatt av att förändra och förbättra kroppen skapar en viss form av psykisk och fysisk lidande för många menar Jesper, Andreasson och Johansson (2015, 101).

Kanske. Samtidigt har ingen annan idrott kritiserats på liknande sätt. I all typ av utveckling strävar människan alltid efter att uppnå högsta nivån av perfektion och ständigt bättra sig. Inget konstigt med den strävan väl? En hel del sporter kräver mycket disciplinerad livsstil. Därför behöver inte gymkulturen vara mer extrem än cykling, löpning, fotboll eller var som helst egentligen.

Samtidigt pratar allt fler om faran med fysisk inaktivitet, faran med att inte göra någonting alls med kroppen och låta den förfalla i en tevesoffa. I en tid då högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar är den största dödsorsaken i Sverige så ligger istället oerhört mycket fokus på hur ohälsosamt det är med de slimmade muskulösa kroppar som formas på gymmet. Förvriden perception kanske, eller så är det möjligen kroppens anpassningsförmåga som gör dessa extrema kroppsformer möjligt.

I nästa artikel ska jag titta mer på preparat som används flitigt i gymkulturen i jakten på den perfekta kroppen. Undersöker hur synen på dessa preparat varierar beroende på vem man talar med och vilka mål personen.