Kondition är kroppens förmåga att utföra fysisk aktivitet under viss tid och tillräcklig press så att pulsen ökar och andningen blir häftigare.

Varför kan jag endast boka ett pass i taget?

Första passet är egentligen ett introduktionstillfälle där vi tittar på behov och mål med träningen. Vi utför mätningar och tester och för att fastställa nuvarande situation och därefter bokar vi fler möten och schemalägger dem tillsammans.

Därför går det endast att boka ett pass nu tills vi har träffats och fått lära varandra lite. Det är för allas trivsel och för att säkerhetsställa att alla parter vet vad som förväntas under träningen.

Tidsbokning 

Efter genomfört köp kontaktar jag er för att presentera oss och boka en tid för första passet.