UPPDATERAT INLÄGG 26 APRIL https://www.ranic.se/reseavdrag-for-cykel-fran-2021/

Reseavdrag, klimatlagen och Sveriges subventioner går inte riktigt hand i hand med Parisavtalet och ambitioner om att begränsa den globala uppvärmningen.

Reseavdragssystemet ska ses över

År 2017 så gav regeringen uppdrag till en kommitté att se över reseavdragssystemet. Målet är att nya systemet ska vara enklare att tillämpa, kontrollera samt främja resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Cykel exempelvis! Tanken är alltså att reseavdraget ska bli avståndsbaserat och färdmedelsoberoende för att inte heller missgynna de som verkligen behöver åka bil till arbetet.

Reseavdragssystemet ska ses över

I bästa fall kan det leda till att avdragets storlek hamnar på samma jämna nivå oavsett färdmedel. Det skulle innebära att avdrag gav x antal kr per mil oavsett hur personen tar sig till och från jobbet. Skulle mest gynna cykelpendlare och de som åker kollektivt pga. transportens låga kostnader. Det i sig kan komma att främja alternativa färdmedel som cykel.

Ute på landsbygden utan kommunaltrafik och riktiga cykelvägar är väl bil eller häst the way to go. Inne i städerna dock så finns det ingen anledning att ytterligare främja bilåkande genom reseavdraget och bidrag för el-bilar när majoriteten av resorna egentligen kan göras med alternativa färdmedel.

Jag var personligen en av dem som åkte bil 1 km fram till förskolan och 1km hem istället för att gå eller cykla. Inte nu längre dock, av olika anledningar cyklar vi nu eller så går vi till och från förskolan året runt.

Dessutom cyklar jag till och från arbetet dagligen året runt. Det är jag ganska stolt över, aldrig tänkte jag att jag skulle klara av nånting sånt men nu är det min vardag. Följ mig och mina framsteg på Strava.com!

Här kan ni läsa mer om hur jag bytte ut bil mot cykel och nu cykelpendlar året runt till och från jobbet 15km enkel resa.

Naturskyddsforeningen om ”Den subventionerade bilismen”

Enligt rapport från Naturskyddsföreningen (2018) Avskaffa klimatskadliga subventioner så ska vi ha subventioner för minst 30 miljarder kronor i vår egen statsbudget. Det är tre gånger mer än hela miljöbudgeten, som ligger på 11 miljarder kronor för 2018.

Hela rapporten finns tillgänglig digitalt i PDF-format hos naturskyddsföreningen.

Källa: https://www.naturskyddsforeningen.se/den-subventionerade-bilismen

Nyheter om förändrat reseavdrag

Det är väldigt många som skriver nu om möjlig kommande förändring i reseavdragssystemet. Om det blir verklighet återstår att se.

Avståndsbaserat reseavdrag gynnar cykelpendlare

Reseavdrag för resor till och från arbetet är idag schablonbaserade och gynnar mest bilister. Den som tar bilen till jobbet får göra avdrag med 18,50 kronor per mil utifrån vissa krav. Mer om det finns att läsa på skatteverkets webbplats.

Jag är ganska ny i cykelvärlden och har börjat engagera mig lite cykelfrämjande. En aktuell fråga är exempelvis avståndsbaserat reseavdrag oberoende av färdmedel. Enkelt sagt så vill somliga se reseavdrag för cykelpendling också!

Vi som cykelpendlar till och från arbetet året runt får för tillfället göra fast avdrag på endast 250krper år. Det är ju bra tycker du kanske lite skämtsamt.

Pengarna räcker ju för ett par extra strumpor, men det finns ändå ett problem. Förutsättningen är att sammanlagda summan för jobbresandet under året måste överstiga 11 000kr, annars blir det 0kr istället för 250kr.

Så här formulerar skatteverket det. ”Du kan endast få avdrag om dina totala kostnader för resor till och från arbetet under året överstiger 11 000 kronor.”