EU-kommissionen lanserar sin sociala cykelutmaning #SocialBikingChallenge över hela Europa!

Syftet är att öka antalet personer som använder cyklar i Europa genom att skapa ett nätverk av cyklister. Målet med sociala cykelutmaningen är att främja fysisk aktivitet och hälsosammare livsstil genom användandet av cykel som ett hållbart transportmedel!

Hållbara transporter & hälsosammare vanor

Tävlingen pågår från och med 16:e september 2019 och tre veckor framåt. Utmaningen kommer att sammanfalla med början av EUROPEANMOBILITYWEEK (Trafikantveckan i Sverige). Sedan fortsätter den parallellt med den Europeiska Sportveckan till den 6:e oktober.

Följ #social_biking_challenge_sthlm på Instagram för mer information om eventet i Stockholm och Sverige!

BikePrints-appen

Utmaningen är baserad på BikePrints-appen. En aktivitets- spårningsapp för cyklister, som redan är tillgänglig i Google Play och Apple App Store. Appen tillåter användare att spåra sina cykelturer och delta i denna treveckors utmaning för att representera sin stad. Samtidigt konkurrerar deltagare från alla europeiska städer om 7st stora priser. Deltagarna kan cykla ensamma, i par eller i grupper, och tjäna poäng baserat på varje cyklad kilometer. Intjänade poäng kommer vi så småningom att omvandla till priser, både lokala priser samt priser på EU-nivå.

Ladda ner appen redan idag! och Stockholm kommer att finnas som valbar alternativ i BikePrints-appen så snart regler och annan tävlingsinformation har översatts till svenska. Håll utkik på Instagram efter statusuppdatering.

#Social_Biking_Challenge_Sthlm

Hoppa på cykeln och bli involverad

Hjälp du också till att sprida budskapet om cykelutmaning #Social_biking_challenge_sthlm vidare inom ditt sociala nätverk. Du kan involvera dig som organisatör, deltagare, eller marknadsförare och ambassadör. Kontakta mig, mejla eller ring mig så kan vi diskutera projektet.