Vad är kolhydrater?

Vad är kolhydrater, långsamma kolhydrater, LCHF kolhydrater och vad det nu kallas för, vad är det egentligen?

Redan i antikens Grekland hade ”medicinens fader” Hippocrates som levde flera hundra år före Kristus påvisat vikten av att anpassa kosten till individens egna genuppsättning och behov.… Läs mer...