Energibehov under ett dygn
Energiutgifter under ett dygn beräknas enligt Livsmedelsverket genom att räkna fram energibehovet i vila BMR och sedan multiplicera det med aktivitetsfaktor PAL.