Friskvård och fetma

Friskvård på recept kallas även fysisk aktivitet på recept och förkortas som FaR. Fysisk aktivitet på recept kan förskrivas av legitimerad vårdpersonal så som läkare, sjuksköterskor eller sjukgymnaster.… Läs mer...