Det verkar råda otydlighet om hurdan en bra PT är och om en sådan behöver ha formell utbildning överhuvudtaget. Vad jag ser där ute så är det vanligt att värdera tränare och träningsledare efter personliga egenskaper. Utstrålning och social kompetens väger ofta tyngre än ev. PT certifikat och ”learning by doing” värderas högt.

Teoretiska kunskapen tonas ner och hamnar sekundärt i diskussioner, istället framhävs ens personlighet som avgörande vid val av tränare. Det är sällan som jag hört någon rekommendera eller prata om en träningsledare med fokus på dess utbildning och anatomikunskaper. Tränarens erfarenhet och sociala kompetens väger istället mer.

Tränarnas inställning behöver vara positiv, uppskruvad till max med ständiga leenden och bekräftelsen. Personligen föredrar jag ärlig bemötande och feedback. Fakta- och kunskapsbaserad träning med grund i aktuella teorier.

”Han har aldrig tävlat och därför vet han inte bättre”

Det är svårt för någon som aldrig har tävlat att förmedla och lära nåt om tävling, påstår en och den andra håller med. De verkar vara överens om den saken, att erfarenhet och lärlingsskolan är den bästa. Sånt hör jag ständigt. Kanske beror det på kunskapsbrist. Ungefär som majoriteten av människor alltid har åsikt om politiken eller vädret utan att egentligen ha några sakkunskaper.

Jag blir något förvånad över argumentationen att en PT är bättre än en annan endast för att han själv har tävlat i grenen. Ändå så saknar den tidigare tävlande en officiell utbildning och certifikat. Dock så i gym- och fitnessvärlden verkar kunskap vara svårdefinierad och spelar mindre roll för somliga.

Åtminstone är det min erfarenhet ur en medelklassmiljö och främst från gym medan professionella idrottsutövare verkar skilja sig från mängden.

Motivation vs ambitioner och målsättning för träningsledare

Vad jag har sett och upplevt är att träningsledare med välbyggda kroppar får både mer uppmärksamhet och förtroende. Det är enkelt att se träningsledarens välbyggda kropp och tänka att han kommer kunna träna klientens kropp till liknande form. Eller hon för den delen. Kroppsidealen på gymmet flyter lite ihop, oavsett kön så verkar idealet luta sig mot smal, muskulös med väldefinierade muskler.

Dessa träningsledare använder sin kropp som försäljnings- och motivationsfaktor och låter klienter drömma bort sig. Istället för att aktivt arbeta med klientens målsättningar och ambitioner så matas deras ego och motivation. Visst är motivation viktig, men motivationen behöver vara välgrundad och genomtänkt för att hålla i längden. Utan starka tydliga målsättningar så raserar allting snabbt. Därför finns det varje år flest nyregistrerade gym-medlemmar i samband med avlagda nyårslöften och inför sommarsäsongen.

Avslutar med en slutsats. Certifikat är billiga och passion är ovärderlig! Sverige saknar ännu organ/myndighet som kontrollerar och utfärdar legitimationer till Personliga Tränare. Därför är privata företag helt fria att utforma sina PT-utbildningar som de vill.

pt certifiering billigast men passion är ovärderlig

Viktigt att poängtera är att certifikat inte nödvändigtvis inbegriper bra utbildning och kunskap men den som är passionerad kommer alltid lära och utbilda sig för att uppnå sin maximala potential!